rose

Analyser/evaluering

Ergo Pro gennemfører analyser af arbejdsmiljø- og/eller sundhedsinterventioner på arbejdspladser. Vi hjælper med at identificere og indsamle relevante data for at kunne belyse interventionenes formål. Ergo pro behersker både kvantitative og kvalitative metoder. 

Vi har bl.a. erfaring med analyser/evalueringer indenfor følgende områder:

  • Evaluering af forflytningsvejlederordninger
  • Sundhedsøkonomiske analyser indenfor forflytningsområdet
  • Sygefravær som følge af forflytningsulykker
  • Selvvurderet helbred, bevægeapparartsgener og smerter før og efter en sundhedsfremmeintervention
  • Fokusgruppeinterveiws af medarbejdere omkring kost og motion
  • Fokusgruppeinterveiws af ledere, forflytningsinstruktører og medarbejdere på sygehuse om forflytningsinstruktørordningen
  • Evaluering af en sundhedsfremmeindsats blandt ansatte på sygehuse