ny portræt sven

Fundraising

Ergo Pro har indenfor fysisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme stor erfaring med at søge og få fonds-/puljemidler til projekter på danske arbejdspladser. Vi hjælper din arbejdsplads med at søge midler fra konkrete fonde/puljer. 

Har din arbejdsplads brug for en indsats indenfor arbejdsmiljø og/eller sundhedsfremme og vil I søge om ekstern finansering, så kontakt os og hør hvad Ergo Pro kan hjælpe med.