vælte træer i skoven

Sundhedsfremme

Ergo Pro beskæftiger sig med at fremme sundheden for den enkelte medarbejder og dermed for hele arbejdspladsen. Vi ønsker at tage afsæt i alle de gevinster der er ved at have en sund livsstil. 

Vi arbejder med alle KRAM faktorerne men rådgiver og underviser primært indenfor motions- og kostområdet herunder:

 

 • Træning for sundhedspersonale Se video af øvelser her
 • Helbredskontrol ved natarbejde
 • You Turn - et tilbud til foreninger eller arbejdspladser der ønsker at tilbyde et livsstilhold. Udbydes i samarbejde med DGI. Læs mere her
 • Nudging - en metode til at gøre det sunde liv mere attraktivt
 • Træningslære
 • Brain breaks, mental fitness
 • Motivation
 • Trivsel
 • Gevinster ved motion
 • Fysiske test Læs mere her
 • Dosering og effekt
 • Nedslidning kontra træning
 • Motion i relation til dit arbejde
 • Idrætscoaching og personlig målsætning
 • Sundhedsevents, foredrag, kurser mv.
 • Motionsstartskurser
 • Den Motiverende Samtale
 • Intelligent træning

Kontakt Ergo Pro

Ergo Pro, Telefon: 87450797, info@ergopro.dk

Sven Dalgas Casper, Mobil: 30320097, sven@ergopro.dk

Linn Trentel Busch, Mobil: 42721322, linn@ergopro.dk