Sundhed skal forståes bredt og individuelt

Vi kombinerer klassisk arbejdsmiljøviden og sundhedsfremmeindsatser med den vision at medarbejdernes sundhed styrkes.

 

Vi anskuer sundhedsbegrebet bredt og foretrækker derfor helhedsorienterede indsatser med øje for arbejdet, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

ERGOPRO hjælper arbejdspladser med dele af eller hele processen med at skabe sundhedsmiljøer f.eks. via ideer, beskrivelser, indsatser, evaluering samt formidling.

Med afsæt i jobbets belastninger udvikler vi indsatser der styrker medarbejdernes ressourcer. Kontakt os hvis du vil vide mere eller indgå i et projektsamarbejde.