Arbejdsmiljø og intelligent sundhedsfremme

Vi underviser og rådgiver inden for begge temaer særskilt, men mener at en kombination er at foretrække. Vi ønsker at kombinere og samtænke en indsats der har en helhed.

 

Samarbejder med professionelle

Ergo Pro samarbejder bredt med flere professionelle inden for arbejdsmiljø og sundhed: Bl.a.: Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi og Syddansk Universitet.

Kunder i hele Danmark

Vi har referencer i hele Danmark: Fx Vejle, Tønder, Slagelse, Skanderborg, Næstved og Nord Djurs kommune.

Fundraising: Vi kan rejse midler for jer

Ergo Pro har stor erfaring med at søge fondsmidler, primært indenfor social- og sundhedsbranchen. Vi hjælper din arbejdsplads med at rejse midler fra en fond.